หน้าหลัก | ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
โปรแกรมวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

วัคซีน

ไข้หวัดใหญ่

ไข้หวัดใหญ่ (Flu หรือ Influenza) คือ โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจในส่วนของจมูก ลำคอและปอด อาการเบื้องต้นคล้ายไข้หวัดธรรมดา มีไข้ ตัวร้อน น้ำมูกไหล ไอหรือจาม แต่มีความรุนแรงและมีโอกาสพัฒนาสู่ภาวะแทรกซ้อนได้ �เป็นโรคที่สามารถพบได้ตลอดปี และระบาดในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูที่มี สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลัน โดยเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูฝนที่ �เอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดี

แพ็คเกจวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่�4 สายพันธุ์�
yesA/H1N1
yesA/H3N2
yesB/Phuket
yesB/Brisbane
พิเศษ!! แพ็คเกจไข้หวัดใหญ่�
�- สำหรับผู้ใหญ่ 1 เข็ม ราคา 599 บาท
�- สำหรับเด็ก 2 เข็ม ราคา 999 บาท
๏ โปรแกรมนี้รวมค่าแพทย์ ค่าอุปกรณ์และค่าธรรมเนียม
๏ โปรแกรมนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับสิทธิโครงการสุขภาพถ้วนหน้า(30บาท) และรายการส่วนลดอื่นๆ ได้อีก
๏ โปรแกรมนี้ไม่สามารถโอนสิทธิการรับวัคซีนให้ผู้อื่นได้
๏ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี
โปรโมชั่น