ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร

ตำแหน่ง จำนวน คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ
1. พยาบาลวิสัญญี (Full Time) 2 อัตรา รายละเอียด ชาย/หญิง
2. พยาบาลวิชาชีพ (Full Time) หลาย อัตรา รายละเอียด ชาย/หญิง
3. ผู้ช่วยพยาบาล PN (Full Time) หลาย อัตรา รายละเอียด ชาย/หญิง
4. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ NA (Full Time) หลาย อัตรา รายละเอียด ชาย/หญิง
5. เภสัชกร (Full Time) หลาย อัตรา รายละเอียด ชาย/หญิง
6. นักเทคนิคการแพทย์ หลาย อัตรา รายละเอียด ชาย/หญิง
7. เจ้าหน้าที่ล่าม (ภาษาพม่า) 1 อัตรา รายละเอียด ชาย/หญิง
8. แพทย์ประจำ 3 อัตรา รายละเอียด ชาย/หญิง
9. Operator 1 อัตรา รายละเอียด หญิง
10. ผู้ช่วยเภสัชกร (Full Time) 1 อัตรา รายละเอียด ชาย/หญิง
11. แม่บ้านโรงพยาบาล 1 อัตรา รายละเอียด หญิง[ กลับ ]