หน้าหลัก | ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม
Face Shield DIY

อุปกรณ์ในการทำ Face Shield

1. ไม้บรรทัด

2. กรรไกรหรือคัตเตอร์

3. กาวสองหน้า

4. ที่เจาะรู

5. ฟองน้ำ

6. ยางยืด

7. แผ่นพลาสติกใส

โปรโมชั่น