หน้าหลัก | โปรโมชั่นคลอดเหมาจ่าย

โปรโมชั่นคลอดเหมาจ่าย
โปรโมชั่นคลอดเหมาจ่าย
โปรโมชั่นคลอดเหมาจ่าย
แพ็คเกจคลอดปกติเหมาจ่าย Normal Labour Package (นอน 3 วัน 2 คืน)
ห้องพิเศษ Superior ราคา 23,900 บาท
ห้องพิเศษเดียว Standard ราคา 21,900 บาท
ห้องพิเศษคู่ ราคา 19,900 บาท

แพ็คเกจผ่าคลอดเหมาจ่าย Caesarean section Package (นอน 4 วัน 3 คืน)
ห้องพิเศษ Superior ราคา 39,000 บาท
ห้องพิเศษเดียว Standard ราคา 37,900 บาท
ห้องพิเศษคู่ ราคา 34,900 บาท

ครอบคลุมเงื่อนไข
- ค่าสูตินรีแพทย์, กุมารแพทย์, ค่าทำคลอด
- ค่าห้องพักสำหรับมารดา (แยกตามราคาแพ็คเกจ) ค่าอาหาร, ค่ารักษาพยาบาล
- ค่าห้องทารกแรกเกิด, ค่าเครื่องมือแพทย์ในการทำคลอด
- ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ
- ค่ายาและเวชภัณฑ์
- บริการจัดทำใบสูติบัตร
- สิทธิพิเศษของที่ระลึกจากโรงพยาบาล
และ ผ้าห่อตัวรับขวัญทารกแรกคลอด

ทารกแรกคลอดจะได้รับบริการดังนี้
- ค่าบริการทางการแพทย์ตรวจกุมารเวชกรรมครั้งแรกและ หลังคลอด 1 ครั้ง
- ตรวจทางห้องปฏิบัติการแรกเกิดฟรี ได้แก่ หมู่เลือด, ความเข้มข้นของเลือด และภาวะตัวเหลือง, ไทรอยด์ และภาวะปัญญาอ่อนจำนวน 1 ครั้ง
- วัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG)
- วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเข็มแรก
- วิตามิน K
- สิทธิพิเศษของที่ระลึกจากโรงพยาบาล
- ค่าห้องพักสำหรับมารดา (ตามราคาแพ็คเกจ)
-ชุดทำความสะอาดทารกแรกเกิด (terramycin eye,70% Alcohol ลูกสูบยางแดง No.2)
- นอกจากรายการข้างต้น/แพ็คเกจข้างต้น ถ้ามีส่วนต่างให้ส่วนลด 20%

*หากมียาหรือรายการอื่นๆ นอกเหนือจากแพ็กเกจ จ่ายเพิ่มมีส่วนลด 20%